Kombajn zbożowy – budowa i zasada działania

W artykule tym omówimy budowę i zasadę działania kombajnu zbożowego, który jest niezastąpionym narzędziem w procesie zbioru zbóż. Dowiedz się, jak działa kombajn, jak jest zbudowany oraz jakie jest znaczenie zespołu młócącego w jego działaniu.

Budowa kombajnu zbożowego

Budowa kombajnu zbożowego jest dość skomplikowana i obejmuje wiele kluczowych elementów. Główne części składające się na kombajn to:

 • Siedzisko i kabina kierowcy – miejsce pracy operatora kombajnu.
 • Zespół tnący – służy do ścięcia zbóż przed ich dalszym przetwarzaniem.
 • Zespół młócący – kluczowy element, który oddziela ziarno od plew.
 • Bębny i sita – służą do oddzielania ziarna od reszty maszyny.
 • Zespół podajników – przesuwa zbóż wewnątrz kombajnu.
 • Zbiornik na ziarno – miejsce, gdzie zbierane jest oddzielone ziarno.

Zespół młócący kombajnu zbożowego

Zespół młócący jest jednym z najważniejszych elementów kombajnu zbożowego. To właśnie w tej części maszyny zachodzi proces oddzielania ziarna od plew. Składa się on z kilku kluczowych komponentów:

Rozdrabniacz słomy Walcowy bęben młócący Zamiatarki
Rozdrabniacz słomy jest odpowiedzialny za rozdrobnienie pozostałej po młóceniu słomy. Walcowy bęben młócący wykonuje główne młócenie ziarna, oddzielając je od plew. Zamiatarki pomagają dokładnie oddzielić ziarno od reszty materiału.

Schemat kombajnu zbożowego

Schemat kombajnu zbożowego można podzielić na kilka kluczowych etapów:

 1. Scięcie zbóż przez zespół tnący.
 2. Podanie zbóż do zespołu młócącego.
 3. Młócenie ziarna i oddzielanie go od plew przez walcowy bęben młócący.
 4. Przesyłanie ziarna do zbiornika.
 5. Usuwanie resztek słomy i plew.

Kombajn zbożowy jest maszyną niezwykle efektywną, która znacznie ułatwia proces zbioru zbóż. Dzięki zespołowi młócącemu, ziarno jest oddzielane od plew w sposób dokładny, co ma duże znaczenie w produkcji żywności.

Kombajny są szeroko stosowane w rolnictwie i odgrywają kluczową rolę w procesie zbioru różnych zbóż. Ich budowa oraz zasada działania pozwalają na efektywne wykorzystanie czasu i zasobów. Jednakże, ich zastosowanie nie ogranicza się jedynie do zbioru zbóż. Kombajny znajdują także zastosowanie w innych dziedzinach, takich jak:

 • Zbieranie rzepaku i innych oleistych roślin.
 • Zbieranie kukurydzy.
 • Zbieranie trawy.
 • Prace ziemne i konserwacja pól.

Dzięki różnym dostępnym rodzajom zespołów tnących i młócących, kombajny mogą być dostosowane do różnych rodzajów roślin, co czyni je wszechstronnym narzędziem w rolnictwie.

Jak działa zespół młócący kombajnu zbożowego?

Zespół młócący kombajnu zbożowego składa się z rozdrabniacza słomy, walczego bębna młócącego oraz zamiatarek. Rozdrabniacz rozdrabnia pozostałą po młóceniu słomę, walcowy bęben młócący oddziela ziarno od plew, a zamiatarki dokładnie oddzielają ziarno od reszty materiału.

Do czego można używać kombajnów poza zbieraniem zbóż?

Kombajny znajdują zastosowanie nie tylko w zbiorze zbóż, ale także w zbieraniu innych roślin, takich jak rzepak, kukurydza, trawa. Ponadto, mogą być wykorzystywane do prac ziemnych i konserwacji pól.

Jakie są korzyści z używania kombajnów zbożowych?

Korzyścią z używania kombajnów zbożowych jest znaczna poprawa wydajności zbioru oraz precyzyjne oddzielenie ziarna od plew. To przyspiesza proces produkcji żywności i zmniejsza nakłady pracy.

Czy kombajny zbożowe są łatwe w obsłudze?

Obsługa kombajnów zbożowych może być wymagająca, ale producenci starają się tworzyć coraz bardziej intuicyjne systemy sterowania, co ułatwia pracę operatora.

Zobacz także:

Photo of author

Apolinary

Dodaj komentarz